Eslövs kommun logotyp

Lättare att hitta p-plats nära butikerna

74 procent av Eslövs invånare tycker att det är rent och snyggt på kommunens gator. Hela 62 procent av invånarna tycker att det är lätt att hitta parkeringsplats nära affärerna, betydligt fler än vid en motsvarande undersökning som gjordes 2010.
– Då ansåg bara 56 procent att det var lätt att hitta en p-plats nära butikerna. Lite överraskande med tanke på att vi har tagit bort alla p-platserna på Stora torg, konstaterar Ingela Lundqvist, förvaltningschef för Miljö och Samhällsbyggnad i Eslöv.
 
Det är Sverige Kommuner och Landsting, SKL, som står bakom enkätundersökningen gällande kommunernas skötsel av gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering. 90 kommuner har under våren deltagit i undersökningen där 500 invånare i varje kommun har fått besvara ett 50-tal frågor.

Satsat på förbättringar
Gällande standarden på gator, vägar och cykelvägar är 23 procent av Eslövs invånare nöjda, medan 52 procent inte är nöjda. 74 procent av invånarna i kommunen tycker att det är rent och snyggt på gator och vägar medan 21 procent inte är nöjda med renhållningen.
 
66 procent, motsvarande siffra 2010 var 45 procent, av invånarna tycker att snöröjningen och halkbekämpningen sköts bra i kommunen. 26 procent tycker att den sköts dåligt. På frågan om var det är viktigast att börja snöröja och halkbekämpa svarar 44 procent att det är viktigast att börja med de stora gatorna in mot centrum.
 
– Det är roligt att fler medborgare är nöjda med snöröjningen eftersom vi den senaste vintern har satsat mycket på förbättringar. Det känns bra att så många anser att vi gör ett bra jobb, menar Ingela Lundqvist.
 
Lägre hastighet viktigt
Vid mindre pengar till underhåll av gator och vägar är det främsta önskemålet att resurserna ska användas till underhåll av asfalten, hela 62 procent. 22 procent, 2010 var det 28 procent, tycker att trafiksäkerheten är bra som den är. För att trafiksäkerheten ska öka är det viktigast med hastighetsdämpande åtgärder tycker de som har svarat på enkäten.  
 
Fler än 2010, då 48 procent, tycker också att kommunens sköter sina parker bra. Nu är 52 procent är nöjda med parkernas skötsel medan 13 procent säger att parkerna sköts dåligt. Det som är viktigast att satsa på om kommunen får mindre pengar till parker är gräsklippning i parkerna samt lekplatser, anser invånarna.
 
Gällande frågor om vatten och avlopp tycker hela 87 procent att vattnet är bra, motsvarande 2010 var 80 procent. 84 procent av invånarna i Eslöv uppger också att de dricker kranvatten flera gånger per dag.
 
Lätt bli av med förpackningar
Eslöv får också höga siffror när det gäller hur avfallshanteringen fungerar i kommunen. 80 procent av de tillfrågade är på det hela taget nöjda, vid undersökningen 2010 var motsvarande siffra 71 procent. 72 procent är nöjda med hämtningen av hushållsavfall.
 
Att lämna avfall på kommunens återvinningscentral tycker 77 procent av kommunens invånare fungerar bra 74 procent är nöjda med hur det fungerar att bli av sitt farliga avfall. 82 procent tycker att det är lätt att bli av med sitt förpackningsavfall och sina tidningar.

37 procent av haft kontakt 
Undersökningen visar också att 37 procent av Eslövs invånare har haft kontakt med kommunen angående gator/vägar, trafik, parker, vatten/avlopp eller sophämtning/avfallshantering under våren 2013. Den vanligaste frågan gäller sophämtning/avfallshantering, 40 procent. Bland dem som varit i kontakt med kommunen är 42 procent nöjda med kontakten och 36 procent är missnöjda med kontakten. Motsvarande siffror 2010 är 43 respektive 25 procent.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler