Eslövs kommun logotyp

Länsstyrelse upphäver detaljplan

Länsstyrelsen i Skåne upphäver detaljplanen för bostäder vid Östra skolan i Eslöv. Styrelsen kräver en utökad bullerutredning.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv antog i januari en ny detaljplan för Östra skolans område. Planen medger att drygt 120 bostäder byggs på området.

Tio privatpersoner och ett företag överklagade beslutet. Privatpersonerna anser att åtgärder för att begränsa trafiken på gator söder om området ska ingå i planen.

Företaget anser att satsningen på bostäder kan få allvarliga konsekvenser både för dess nuvarande och framtida verksamhet, på grund av buller.

Länsstyrelsen konstaterar att satsningen på bostäder medför en risk att företaget hindras att bedriva befintlig verksamhet.

I planen beskrivning av miljökonsekvenser finns ingen bedömning av företagets bullertillskott i förhållande till trafikbullret. Därför upphävs planen.

Länsstyrelsen anser också att planen behandlats felaktigt. Områdets storlek och motstridiga intressen är skäl för att den skulle behandlats av fullmäktige.

I länsstyrelsens beslut kommenteras inte trafiksituationen. Men två av grannarna får inte överklaga eftersom de inte framfört några synpunkter under planens utställningstid.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler