Eslövs kommun logotyp

Länsstyrelsen vill ha fri sikt

Länsstyrelsen i Skåne vill ha fri sikt framför Medborgarhuset i Eslöv. Styrelsen vill att byggrätten på Joel Sallius plats justeras.
I förslaget till ny detaljplan för Joel Sallius plats redovisas att högst 3000 kvadratmeter får byggas ovan mark och att byggnaden får bli högst 13 meter hög. Det innebär fyra våningar.

Däremot regleras inte exakt var byggnaden ska placeras. Det vill Eslövs kommun avgöra när ansökan om bygglov behandlas. Länsstyrelsen i Skåne reagerar mot det.

I plankartan finns inga restriktioner på var det anses olämpligt att bygga, skriver styrelsen. Det möjliggör en byggnad upp till fyra våningar endast 15 meter från Medborgarhuset.

Styrelsen anser att det föreslagna hotellets byggrätt ska hamna på ett större respektavstånd från Medborgarhusets huvudentré. Detta för att säkerställa Medborgarhusets synlighet.

Den del av Joel Sallius plats som finns närmast Medborgarhuset bör vara allmän plats. Den öppna ytan ska tillvarata siktlinjer och arkitektens intentioner för platsen.

Länsstyrelsen anser att nuvarande planförslag riskerar att påtagligt skada riksintresse för kulturmiljövården. Därför kan länsstyrelsen komma att ingripa om inte byggrätten justeras.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler