Eslövs kommun logotyp

Länsstyrelsen godkänner högre hus

Länsstyrelsen i Skåne har inte några invändningar mot fem- och sjuvåningshusen på Byskolans tomt i Eslöv. Styrelsen avslår fem överklaganden.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv beviljade i februari 2012 bygglov för två femvåningshus och ett sjuvåningshus på Byskolans tomt i centrala Eslöv.

Fem grannar överklagade bygglovet. De framförde bland annat att tillåten bygghöjd överskrids, att det blir för få parkeringsplatser och att avloppsledningar är underdimensionerade.

Länsstyrelsen avslog grannarnas begäran att satsningen skulle stoppas och nu pågår inflyttningen för fullt i husen.

När det gäller husens höjd förklarar länsstyrelsen nu att teknikutrymmet på ett av taken ryms inom begreppet byggnadshöjd.

Att femvåningshusen är 8,7 centimeter för höga och sjuvåningshuset 27,8 centimeter för högt är en försumbar avvikelse enligt länsstyrelsen.

När det gäller parkeringsplatser anser länsstyrelsen att det torde vara tillräckligt med det antal platser som föreskrivs i bygglovet.

Länsstyrelsen förklarar också att det inte framkommit att det som föreskrivs i planen om dag- och spillvatten inte följs.

Med de motiveringarna avslår länsstyrelsen överklagandena.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler