Eslövs kommun logotyp

Länsstyrelse avslår överklaganden

Länsstyrelsen i Skåne avslår fyra överklaganden av bygglovet för gruppboende för ensamkommande flyktingbarn i Eslöv.
Det var för drygt ett år sedan som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade bygglov för om- och tillbyggnad av Backåkra i Eslöv.

Fyra privatpersoner överklagade bygglovet och yrkade att det skulle upphävas. De ansåg att handläggningen hade brister, bland annat att informationsmöte inte anordnats.

I överklagandet tog de också upp säkerhetsfrågor, påverkan på stads- och landskapsbilden och transporter till och från boendet.

Länsstyrelsen konstaterar att de som överklagat har hörts innan beslut fattats. Kravet på grannehörande är därmed uppfyllt.

Om- och tillbyggnaden av gården förändrar inte bebyggelsen på ett sådant sätt att stadsbilden eller värden på platsen påverkas.

Störande av den allmänna ordningen är i första hand frågor som hanteras av polisen och inte sådant som ingår i en bygglovsprövning.

Det har inte framkommit något i ärendet som visar att den nya verksamheten skulle ge upphov till denna typ av störning.

Några andra skäl att ändra nämndens beslut har inte framkommit. Med de motiveringarna avslår länsstyrelsen överklagandena.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler