Eslövs kommun logotyp

Kritik mot bullervallen i Hurva

Den nya bullervallen vid Hurva får kritik. Det blir en närmast olidlig ljudnivå vid vissa vindriktningar, förklarar en Hurvabo.
I samband med ombyggnaden av E22 vid Hurva till motorväg anlades en bullervall. I ett brev till Trafikverket framför en Hurvabo kritik mot resultatet.

Störande buller från E22 har kraftigt intensifieras i och med ombyggnad av vägen och höjning av hastigheten till 110 kilometer i timmen, heter det i brevet.

Utöver ljud från nordost upplever jag och några grannar ett kraftigt störande ljud från söder, där bullervallen byggts.

Detta buller har tillkommit i samband med anläggning av vallen, som förmodligen har en styrande inverkan på ljudet.

Detta ger, kombinerat med den tidigare störningen från nordost, en olidlig ljudnivå vid vissa vindriktningar, förklarar Hurvabon.

Hurvabon vill träffa representanter för Trafikverket för att diskutera åtgärder mot de nya bullerproblemen, så att bullret minskar till ett acceptabelt värde.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler