Eslövs kommun logotyp

Kontroll av biobränslepannor

Sju av nio ägare till förbränningsanläggningar för biobränsle i Eslövs kommun ska analysera vad askan från anläggningen innehåller.
Miljöavdelningen vid Eslövs kommun genomförde under slutet av förra året tillsyn av förbränningsanläggningar för biobränsle.

I Eslövs kommun finns fyra anläggningar med halmpannor, tre med pelletspannor och två med flispannor.

Den vanligaste anmärkningen var att aska från anläggningarna sprids på åkermark, utan att askans innehåll avseende tungmetaller och fosfor analyserats.

Ägarna föreläggs att ta prov på askan. Analysen ska omfatta krom, koppar, kvicksilver, zink, nickel, kadmium, bly och fosfor.

I ett fall konstaterades att underhållet av pannan var bristfälligt. Övriga anmärkningar gällde olika former av dokumentation.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler