Eslövs kommun logotyp

Kommunens anställda trivs på jobbet

84 procent av Eslövs kommuns anställda trivs på jobbet. 78 procent förklarar att det är god stämning på arbetsplatsen.
Det framgår av en stor medarbetarenkät som genomfördes under hösten. Enkäten delades ut till 2 526 anställda och 81 procent svarade.

En stor majoritet av de anställda har förklarat att de visar uppskattning för sina kollegors arbetsinsatser. Samarbetsförmågan får också högt betyg.

75 procent av de anställda svarar att trakasserier inte förekommer på arbetsplatsen. I de fall trakasserier förekommer framgår det inte om det är andra anställda eller elever/kunder/brukare som trakasserar.

87 procent av de anställda känner stolthet över sitt arbete. Trots flera höga betyg är det bara 66 procent som kan rekommendera en bekant att söka jobb hos Eslövs kommun.

I enkäten ingick också frågor om arbetssituation, ledarskap, kompetensutveckling och arbetsmiljö. Svaren ger underlag för ett par satsningar.

En är en bättre uppföljning av satsningar på kompetensutveckling och hur de påverkar kvalitén i verksamheten.

En annan är chefernas återkoppling till medarbetarna på utfört arbete och stöd för att uppnå balans mellan arbetsliv och fritid.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler