Eslövs kommun logotyp

Kavli köper del av Järnvägsgatan

Kavli AB köper en del av Järnvägsgatan i Eslöv. Kommunstyrelsens arbetsutskott sa ja till affären.
Tidigare Salubrin/Druvan och numera Kavli har under flera år disponerat en del av Järnvägsgatan, mellan Vasagatan och Vattentornsgatan.

Företaget har verksamhet på båda sidor om gatan. Enligt gällande detaljplan är den aktuella delen av gatan kvartersmark.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sa vid senaste sammanträdet ja till att kommunen säljer marken för cirka 300 000 kr. Det handlar om 1 200 kvadratmeter.

I överenskommelsen ingår att kommunen får servitut för en planerad gång- och cykelväg, både i norr och söder.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler