Eslövs kommun logotyp

Ja till vindkraftverk överklagas

Eslövs kommun överklagar länsstyrelsens ja till ytterligare att vindkraftverk på fastigheten Skarhult 4:3. Satsningen strider mot översiktsplanen.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sa i juni förra året nej till en utökning av vindkraftsgruppen på fastigheten.

Länsstyrelsen upphävde i juni i år beslutet och hänvisade till ett tematiskt tillägg till Eslövs översiktsplan.

Eslövs kommun förklarar nu att avståndet mellan två vindkraftsgrupper minskar till 1,7 kilometer om bygglov beviljas.

Enligt översiktsplanen för Eslövs kommun ska det minsta avståndet mellan två grupper vara tre-fem kilometer.

Kommunen förklarar också att arbetet med det tematiska tillägget för vindkraft pågår. Det utställda förslaget ska omarbetas.

Mark- och miljödomstolen har tidigare upphävt ett länsstyrelsebeslut, där styrelsen hänvisade till det tematiska tillägget. Då gällde det ett verk i Reslöv.

Eslövs kommun anser att mark- och miljödomstolen ska upphäva länsstyrelsens beslut om vindkraftverket i Skarhult.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler