Eslövs kommun logotyp

Ja till två bostadshus i Brödåkra

Det är inte olämpligt att bygga två bostadshus i byn Brödåkra vid Löberöd. Länsstyrelsen avslår överklagandet från en granne.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv gav i december positivt förhandsbesked för två nya enbostadshus i Brödåkra.

Beslutet överklagades av en granne, som förklarade att det ena huset skulle byggas 45 meter från ett stall och cirka 15 meter från en hage.

Länsstyrelsen förklarar nu att det inte finns några generella bestämmelser om skyddsavstånd. Det finns inte heller någon fast praxis.

Vilket skyddsavstånd som ska gälla mellan bostad och hästhållning måste avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Nyare forskning visar att hästallergen faller lokalt kring hästen och att man på mycket kort avstånd från stall och hagar knappt finner mätbara spår av allergen, förklarar styrelsen.

Länsstyrelsen anser att det inte är olämpligt att bygga på platsen. Byggnaderna befaras inte medföra några inskränkningar i grannens möjlighet att ha häst.

Hur bostadshusen ska utformas, placeras och i övrigt anpassas till det omkringliggande landskapet avgörs när ansökan om bygglov behandlas.

Med de motiveringarna avslår länsstyrelsen överklagandet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler