Eslövs kommun logotyp

Ja till nya bostäder i centrum

75 lägenheter kan byggas i Sahlins-kvarteret i centrala Eslöv. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har antagit en ny detaljplan för en del av kvarteret.
Detaljplanen omfattar södra delen av kvarteret Målaren vid Västerlånggatan, Bryggaregatan och Kanalgatan i Eslöv.

I planförslaget ingår att kvarteret ska slutas. Femvåningshus plus suterrängvåning kan byggas längs Västergatan-Bryggaregatan.

Vid Kanalgatan rivs en envåningsbyggnad och ett femvåningshus med en sjätte indragen våning kan byggas.

En full exploatering av området innebär att det blir 75 nya lägenheter. Dessutom planeras affärslokaler i bottenvåningen vid Kanalgatan.

En bostadsrättsförening med fastighet i kvarteret har framfört att den nya bebyggelsen får stora negativa konsekvenser för föreningens medlemmar.

Miljö och Samhällsbyggnad förklarar att den tillkommande skuggan och insynen inte är betydligt större än vid bebyggelse enligt gällande plan.

Den konkreta utformningen av de nya byggnaderna prövas inte i detaljplanen utan vid behandlingen av bygglov.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt vid senaste sammanträdet att anta planen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler