Eslövs kommun logotyp

Ja till nerläggning av Billinge skola

Billinge skola läggs ner och barnen flyttas till Stehagsskolan. Kommunfullmäktige sa ja till nerläggning med 31 röster mot 17.
Fullmäktiges behandling av förslaget om överföring av elever från Billinge skola till Stehagsskolan inleddes med att Johan Lundgren, chef för grundskolan, redovisade bakgrunden.

— Vi kan inte skapa en likvärdig skola med 27 elever, sa han. Vi kan inte uppfylla styrdokumenten, läroplanen och skollagen i en skola med 27 elever.

— Vi politiker har ett stort ansvar, sa Lena Emilsson (S). Vi har ett ansvar att barnens behov blir tillgodosedda. Vi har ett ansvar att handla när det kommer till vår kännedom att lagen inte kan följas.

— En nerläggning får troligen sociala konsekvenser för Billinge och eventuellt minskar intresset för orten, sa Bertil Jönsson (NKE). Jag yrkar att ärendet återremitteras för en konsekvensanalys och att Barn och Familj undersöker möjligheterna att öka elevunderlaget.

— Att lägga ner en skola är inte något man gör för att det är trevligt, sa Jonas Falk (M). Vi gör det för att det är vår förbannade plikt mot barnen och personalen. Vi har en lag att följa och detta är bra för barnen. Att dra ut på det är det sämsta vi kan göra.

— 27 barn är för få, sa Annette Linander (C). Men vad har kommunen gjort för att öka antalet. Jag tycker absolut att kommunen skulle frågat föräldrar varför de väljer en annan skola. Den här skolan går att utveckla så att den attraherar fler barn. Jag instämmer i kravet på återremiss.

— Jag förstår alla i Billinge som vill ha kvar skolan, sa Lesley Holmberg (FP). Men verkligheten är sådan att en nerläggning är oundviklig. Föräldrarna väljer den skola som bäst uppfyller barnens behov. Många sexåringar åker lika långt på andra platser i kommunen.

Även miljöpartiet yrkade på återremiss alternativt avslag på förslaget om nerläggning. Kommunfullmäktige sa nej till återremiss med klar majoritet och godkände sedan förslaget om nerläggning med 31 röster mot 17

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler