Eslövs kommun logotyp

Ja till hotell på Joel Sallius plats

Kommunstyrelsen i Eslöv tillstyrker detaljplanen för hotell på Joel Sallius plats. Planen går nu vidare till kommunfullmäktige.
Förslaget till detaljplan innebär att hotell och kontor i fyra våningar får byggas på Joel Sallius plats. Den maximala byggnadshöjden är 13 meter.

I planförslaget redovisas inte var på området hotellet kan byggas. Planen är allmänt hållen för att säkra en god bebyggelse.

Nästa steg är att en markanvisningstävling anordnas. Var hotellet placeras avgörs vid prövningen av bygglovet.

Om länsstyrelsen anser att den nya byggnaden skulle skada riksintresset Medborgarhuset har den möjlighet att ingripa vid bygglovsprövningen.

Politikerna i kommunstyrelsen var inte överens. Planförslaget tillstyrktes med nio röster mot fyra. Socialdemokraterna, moderaterna och vänsterpartiet röstade för, övriga partier mot.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler