Eslövs kommun logotyp

Ja till femvåningshus i centrala Eslöv

Länsstyrelsen i Skåne har inte några invändningar mot att fyra- och femvåningshus byggs i kvarteret Målaren i centrala Eslöv.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkände i maj en ny detaljplan för en del av kvarteret Målaren.

Detaljplanen medger att fyra- och femvåningshus byggs vid Kanalgatan, Västerlånggatan och Bryggaregatan. Målsättningen är att sluta kvarteret.

Beslutet överklagades av en bostadsrättsförening som har fastighet i kvarteret. Föreningen förklarade att den skulle drabbas av total insyn, ökad skugga och stort intrång på boendemiljön.

Det är omöjligt att acceptera att utsikten från lägenheterna negativt påverkas av inte bara det nya bostadshuset utan mer av garageväggarna och garaget i sin helhet, förklarade föreningen.

Länsstyrelsen förklarar nu att bostadsbebyggelse är ett starkt allmänintresse och att det är rimligt att det sker genom förtätning av befintlig bebyggelse.

Vid förtätning blir byggnader ofta placerade i sådan relation till varandra att viss insyn förekommer och det är ofta ofrånkomligt att skugga i någon mån drabbar de närboende.

Länsstyrelsen anser inte att det innebär sådan betydande olägenhet att detaljplanen ska upphävas av den anledningen.

Inte heller i övrigt anser länsstyrelsen att det finns skäl att upphäva planen. Därför avslås överklagandet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler