Eslövs kommun logotyp

Intensiva dagar för Eslövsbor i Lugazi

Möten, besök i skolor och studiebesök på soptippar var några inslag när fem representanter för Eslöv besökte Lugazi.
I det andra besöket efter beslut om partnerskap deltog projektägaren Elsa von Friesen, chefen för Miljö och Samhällsbyggnad Ingela Lundqvist och miljöingenjör Björn Liwing från Merab tillsammans med Magnus Månsson och Nelson Okuku.

— Det blev fem mycket intensiva arbetsdagar i Lugazi, säger Elsa von Friesen. På förmiddagarna besöktes skolklasser och på eftermiddagarna var det studiebesök på tippar. Några av dagarna delade vi gruppen för att hinna med mer.

Partnerskapet ska ge kommunerna ny kunskap och nya perspektiv på förnyad energi och ett globalt perspektiv på miljöfrågorna. Konkret handlar det om att bistå med kunskaper om både sophantering och demokrati.

Men partnerskapet ska också ge kunskaper som Eslövsborna har glädje av.

— Vi lär oss mycket om hur projekt och processer måste drivas för att leverera resultat, säger Elsa von Friesen. Vi lär oss genom att lära ut till andra. Eslöv kommer att bli en ännu mer effektiv organisation, som sätter fokus på rätt saker.

Nästa steg i partnerskapet blir en utbildning för miljöarbetare i Lugazi om hur de kan kommunicera på ett effektivt sätt. Dessutom startar uttagningen av de lärare som åka till Lugazi och genomföra utbildning i demokrati och delaktighet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler