Eslövs kommun logotyp

Inget stöd för stor utbyggnad

Länsstyrelsen i Skåne är inte beredd att i nuläget stödja en stor utbyggnad av Flyinge, Gårdstånga och Getinge.
Eslövs kommun har presenterat en långsiktig strategi för bevarande, förnyelse och utbyggnad av Flyinge, Gårdstånga och Getinge.

En av planförutsättningarna är den kommande ESS-anläggningen, som förväntas leda till större efterfrågan på bostäder och service i området.

I ett yttrande över översiktsplanen förklarar länsstyrelsen att den inte godtar föreslagna utbyggnadsområden i Getinge och Flyinge.

Motiveringen är att den mellankommunala samordningen av kollektivtrafiken inte är löst. En utbyggnad kan leda till ökad trafikbelastning.

Länsstyrelsen menar att det är områden som idag och på sikt inte kommer att kunna försörjas med kollektivtrafik på ett godtagbart sätt.

Styrelsen är också tveksam till den planerade utbyggnaden av Gårdstånga. En utbyggnad där kan medverka till att miljökvalitetsnormer för luft och vatten inte följs.

— Vi kommer naturligtvis att bemöta detta i den fortsatta planprocessen, säger kommunalrådet Cecilia Lind.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler