Eslövs kommun logotyp

Inget bidrag till hissinstallation

Det buddistiska templet Wat Sanghabaramee får inget ekonomiskt stöd av Eslövs kommun till installation av hiss vid huvudentrén.
Templet i Trollenäs ägs av en ideell förening. Verksamhetens ekonomiska grund vilar på donationer och gåvor och allt arbete är ideellt.

Föreningen planerar att göra en om- och tillbyggnad av huvudentrén för att den ska bli mer handikappanpassad. Ansökan gällde 200 000 kronor till installation av hiss.

Eslövs kommun konstaterar att den har begränsade befogenheter enligt kommunallagen att betala ut bidrag.

Undantag kan vara fritidsverksamhet, folkbildning och kultur som är av allmänt intresse för invånarna i kommunen.

Kommunstyrelsen konstaterar att verksamheten inte riktar sig särskilt till ungdomar eller andra grupper som har ett större behov av stöd.

Templets verksamhet anses inte vara av allmänt intresse för invånarna i kommunen. Därför avslås ansökan om bidrag.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler