Eslövs kommun logotyp

Ingen stor översyn av administration

Eslövs kommun ska inte genomföra en översyn av organisationen inom hela centraladministrationen. Fullmäktige sa nej till förslaget med 40 röster mot 9.
Förslaget om en stor översyn av kommunens centrala administration framfördes i en motion från Nya kommunpartiet Eslöv.

I motionen ingick också förslag om att återkomma till fullmäktige om det krävdes extra pengar för att genomföra översynen.

- Jag är lite besviken att majoriteten föreslår avslag, sa Bertil Jönsson (NKE) i fullmäktige. Administrationen ökar i hela landet. Det behövs en samlad översyn av hela administrationen.

- Jag anser att en förändring ska tas i budgetprocessen, sa Daniel Rhodin (FP). Därefter ska tjänstemännen utföra de uppdrag som fullmäktige har gett. Jag yrkar avslag på motionen.

- Det vi borde göra mer av är att utvärdera resultat av fattade beslut, sa Henrik Wöhlecke (M). Men då krävs det ännu mer administration. En översyn av administrationen ska ske kontinuerligt och i samband med budgetprocessen.

Henrik Wöhlecke påpekade också att nästan hälften av kommunledningskontorets budget är kostnader för räddningstjänst, färdtjänst och IT.

- Jag har tagit kommunledningskontoret som exempel men mitt förslag gäller alla förvaltningar, förklarade Bertil Jönsson.

I omröstningen sa Kristdemokraterna, Nya Kommunpartiet Eslöv och Sverigedemokraterna ja till motionsförslaget medan övriga partier sa nej.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler