Eslövs kommun logotyp

Ingen ny prövning av renhållningstaxa

Det blir ingen ytterligare prövning av renhållningstaxan för Eslövs kommun. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.
Kommunfullmäktige i Eslöv godkände i början av sommaren en ny renhållningstaxa. Den träder i kraft den 1 februari i år.

Hushållen kan välja mellan nuvarande sorteringsmodell och sortering i två tunnor med totalt åtta fack. Avgiften blir 2 981 kronor per år i normalfallet.

En privatperson överklagade beslutet och begärde att det skulle ogiltigförklaras. Han ansåg att kommunen tog ut för hög avgift för nuvarande sorteringsmodell.

Förvaltningsrätten förklarade att det inte framkommit något som tyder på att det totala uttaget av avgifter ger ett överskott och avslog överklagandet.

Det finns ingen anledning att behandla den nya insamlingsmodellen som en separat verksamhet, ansåg rätten. Hushållsavfall ingår i båda tjänsterna.

Det beslutet överklagades till kammarrätten. Den har nu gått igenom allt material och kommit fram till att det inte finns skäl för ytterligare prövning.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler