Eslövs kommun logotyp

Inga nya regler för snöröjning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vill inte ändra reglerna för snöröjning på trottoarer i Eslövs kommun.
Det framgår av svaret på det första medborgarförslaget som lämnades in i Eslöv. Ärendet ska även behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

I medborgarförslaget ingår att kommunen ska tillsätta en arbetsgrupp, som tar fram en modell för snöröjning som tillfredsställer både fastighetsägare och väghållare.

Miljö och Samhällsbyggnad förklarar att fastighetsägaren har ansvaret att avlägsna snö och is på trottoaren vid den egna fastigheten.

Att lägga över ansvaret på kommunen skulle innebära stora kostnadsökningar. Snöröjning på gång- och cykelbanor i Eslöv kostar redan mellan en halv och en miljon.

Nämnden anser att det är upp till varje fastighetsägare att köpa in tjänsten för vinterväghållning på den yta ansvaret gäller.

I medborgarförslaget redovisas också problemet med att trottoarer fylls med snö när körbanan intill plogas.

Kommunen har inför varje vintersäsong ett möte med entreprenörer med flera och har då möjlighet att ge direktiv om ändrat arbetssätt.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler