Eslövs kommun logotyp

Inga krav att ringa till föräldrar

Barn och Familj slopar rutinen att förskolor ska kontakta vårdnadshavare första dagen ett barn är frånvarande.
Förskolornas ledningsgrupp införde i slutet av 2011 en rutin om åtgärder vid barns oanmälda frånvaro i förskola. Rutinen justerades i december förra året.

I rutinen ingick att ansvarig pedagog kontaktar vårdnadshavaren första frånvarodagen för att få information om varför barnet är frånvarande.

Efter den tragiska händelsen där en tvåårig pojke dog har Barn och Familj genomfört en utredning om rutinerna.

I utredningen konstateras att enligt skollag och läroplan finns det ingen skyldighet för förskolan att kontakta vårdnadshavare vid oanmäld frånvaro.

Av utredningen framgår att av tio förskoleområden är det bara ett som alltid kontaktat vårdnadshavare vid frånvaro.

Tre områden har kontaktat oftast, tre områden har kontaktat men inte alltid och tre områden kontaktat om det funnits oro för ett barn.

Främsta anledningen till att rutinen inte följts helt är att den varit orimlig att hantera och att det inte funnits möjlighet att administrera den.

Eslövs kommuns förskolor ska i fortsättningen följa skollag och läroplan, där det inte finns några krav att kontakta vårdnadshavare vid oanmäld frånvaro.

I en information till föräldrar framförs att det är av största vikt att vårdnadshavare anmäler om barnet inte kommer till förskolan som planerat.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler