Eslövs kommun logotyp

Hyresgästföreningen och kommunen överens

Eslövs kommun och Hyresgästföreningen är överens om att halvera den planerade utdelningen från Eslövs Bostads AB. Förslaget är att tio miljoner kronor begärs från reavinsten, vid försäljningen av Bergaområdet.
Hyresgästföreningen har i diskussioner med kommunen protesterat mot den planerade utdelningen på 20 miljoner kronor. Föreningen har också framfört att det krävs en tydligare redovisning, enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, vad pengarna ska användas till.

- Vi har kunnat påverka och nu är vi överens i en fråga som engagerat och berör många av Eslövs hyresgäster, som vår namninsamling har visat. Detta är ett helt nytt förslag som är mycket bättre för både hyresgäster och Eslöv — och som följer lagen, säger Jan Olof Sandén, regionchef för Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Eslövs kommun och Hyresgästföreningen är överens om att en utveckling av östra Eslöv är positiv, framförallt för de boende på Bergaområdet. I satsningen ingår nya bostadsområden i anslutning till Berga, så att det bostadsområdet inte upplevs som en ö i ett verksamhetsområde.

Eslövs kommun och Hyresgästföreningen är nu överens om att tio miljoner kronor kan begäras från kommunens helägda dotterbolags reavinst, vid försäljningen av Bergaområdet. Pengarna ska enligt förslaget användas till "åtgärder som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar".

I den redovisning Eslövs kommun tagit fram ingår sex miljoner till nytt demensboende på Kärråkra, 1,2 miljoner till investering på Kärråkra, 1,8 miljoner till nytt boende enligt lagen om särskilt stöd, 0,5 miljon till lågtröskelboende och 0,6 miljon till bostadsanpassning.

I Eslövs kommuns budget finns också pengar till en utveckling av östra Eslöv, enligt de riktlinjer som kommunen, Eslövs Bostads AB och Mälö, är överens om. Bland annat pågår arbetet med fem detaljplaner för bostäder öster om järnvägen i Eslöv. Första steget i en satsning på bostäder söder om Bergaområdet är rivning av den så kallade H-O-byggnaden, tidigare yrkesskolan, vid Bergagymnasiet.

- Det är bra att vi och Hyresgästföreningen är överens om utdelning från Ebo, säger kommunalrådet Cecilia Lind. Vi var inte tillräckligt tydliga i vår första information om en utdelning. Nu har vi ett förslag som följer gällande lagstiftning och ger förutsättningar att fortsätta utveckla östra Eslöv.

Eslövs kommuns förslag till budget 2014 behandlas den 25 november. Eslövs Bostads AB:s styrelse presenterar förslag till utdelning inför bolagsstämman i maj nästa år.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler