Eslövs kommun logotyp

Högre bidrag till Brottsofferjouren

Eslöv höjer bidraget till Brottsofferjouren Mellersta Skåne från två till tre kronor per invånare. Årets bidrag blir 94 761 kronor.
Brottsofferjouren Mellersta Skåne är verksam i sju kommuner, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund och Staffanstorp.

Medlemskommunerna har de senaste åren betalat ett bidrag på två kronor per invånare. För Eslöv innebär det ett årligt bidrag på cirka 63 000 kronor.

Brottsofferjourens verksamhet har ökat hela tiden. Under 2011 fick 647 personer i området stöd och hjälp av jouren.

Antalet arbetstimmar kopplade till brottsoffer bosatta i Eslövs kommun var under 2011 1 005. Utan frivilliga insatser skulle det kosta nära 230 000 kronor.

Kommunstyrelsen sa vid senaste sammanträdet ja till ett nytt samverkansavtal med Brottsofferjouren och att ersättningen höjs till tre kronor per invånare.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler