Eslövs kommun logotyp

Gymnasieskola kan bli grundskola

Bergagymnasiets huvudbyggnad kan delvis bli grundskola. Kommunstyrelsens arbetsutskott sa enhällig ja till att möjligheterna ska utredas.
Östra skolan i Eslöv är i dåligt skick och ska ersättas. I maj sa kommunstyrelsen ja till att Källebergsskolan ska byggas ut till en skola med allt från förskoleklass till årskurs nio. Kostnaden beräknas till 154 miljoner kronor.

Beslutet att Salliushuset ska bli huvudbyggnad för gymnasiet innebär att det nu finns ett alternativ. Det är att bygga om en del av Bergagymnasiet till grundskola. Kostnaden för en sådan lösning kan bli betydligt lägre.

Med hänsyn till såväl kommunens ekonomi, det planerade överskottet på lokaler som behovet av en tidigareläggning av gymnasiets lokalplanering är det angeläget att frågan om användande av lediga lokaler på Bergaområdet analyseras ytterligare, förklarar arbetsutskottet.

En möjlighet är att flytta Östra skolans verksamhet till Bergas huvudbyggnad före färdigställandet av en helt ny skola. Ett alternativ är att en del av Bergas huvudbyggnad byggs om till en grundskola för förskoleklass-årskurs 9.

- Vi har en rätt ansträngd investeringsbudget, säger kommunalrådet Henrik Wöhlecke. För grundskolan finns också en upprustning av Ekenässkolan för 80-100 miljoner och en tillbyggnad av Sallerupskolan.
         
- Det är klokt att stanna upp ett steg och titta på de här möjligheterna. Det kan också påverka flyttningen av gymnasiet eftersom det inte går att bygga ett annex vid Östra skolan förrän den skolan är tömd.

Möjligheterna att använda en del av Bergagymnasiet till grundskola ska redovisas senast den 28 februari nästa år. Förberedelserna för en tillbyggnad av Källebergsskolan stoppas under utredningstiden.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler