Eslövs kommun logotyp

Gymnasieskola kan bli grundskola

Bergagymnasiets huvudbyggnad kan delvis bli grundskola. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska behandla ett förslag om ny skolutredning.
Östra skolan i Eslöv är i dåligt skick och ska ersättas. I maj sa kommunstyrelsen ja till att Källebergsskolan ska byggas ut till en skola med allt från förskoleklass till årskurs nio.

Beslutet att Salliushuset ska bli huvudbyggnad för gymnasiet innebär att det nu finns ett alternativ. Det är att bygga om en del av Bergagymnasiet till grundskola.

Med hänsyn till såväl kommunens ekonomi, det planerade överskottet på lokaler som behovet av en tidigareläggning av gymnasiets lokalplanering är det angeläget att frågan om användande av lediga lokaler på Bergaområdet analyseras ytterligare, heter det i förslaget till kommunstyrelsen.

En möjlighet är att flytta Östra skolans verksamhet till Bergas huvudbyggnad före färdigställandet av en helt ny skola. Ett alternativ är att en del av Bergas huvudbyggnad byggs om till en grundskola för förskoleklass-årskurs 9.

I förslaget ingår att en analys av möjligheterna att använda Bergas huvudbyggnad som grundskola ska vara klar i februari nästa år.

- Det handlar om så stora och långsiktiga investeringar att vi med så stor säkerhet som möjligt vill veta att det blir rätt, säger kommunalrådet Cecilia Lind. Grundskolans planerade investeringar är på 250 miljoner och det kan påverka verksamheten. Det är befogat att titta en gång till.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler