Eslövs kommun logotyp

Fullmäktige kan visas via webben

Nästa år kan det bli möjligt att samtliga kommunfullmäktigesammanträden i Eslövs kommun kommer att sändas live via webb-TV. Kommunstyrelsen sa på tisdagen ja till den motion som ligger bakom förslaget.
Motionen lämnades in tidigare av Lennart Nielsen och Håkan Larsson (MP). I motionen yrkade de om att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att finna en form för att lägga ut kommunfullmäktiges sammanträden som webb-TV via kommunens hemsida.

Ta del av tidigare sammanträden
Att sända kommunfullmäktige via webb-TV innebär att varje sammanträde visas direkt under pågående sammanträde via kommunens hemsida. Direkt efter mötet redigeras sändningen och därefter läggs inspelningen åter ut på hemsidan vilket gör att allmänheten åter kan ta del av det, men då i redigerad form.

Efter sammanträdet publicerats i redigerad form går det att söka i ärendelistan eller till exempel välja att se och höra en speciell talare. Via ett arkiv på hemsidan går det också att ta del av tidigare sammanträden, dessutom enskilda ärenden eller talare.

Många kommuner sänder redan
Inköp av teknisk utrustning för sändningarna är beräknad till cirka 100 000 kronor. Kostnaden för att sändningarna beräknas till cirka 200 000 kronor per år.  

Idag sänder 80 procent av landets kommuner sänder idag sina kommunfullmäktigesammanträden via webb-TV. Motiveringen är en utökad service till medborgarna och en ökad tillgänglighet för till exempel skolklasser som genom sändningarna enklare kan ta del av den politiska och därmed den demokratiska processen.

Till fullmäktige för beslut
Kommunstyrelsen ställde sig positiv till motionen och den går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut. Kommunstyrelsen anser dock inte att det finns medel för ett införande i årets budget utan anser att kostnaden bör plockas in i nästa års budget.  

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler