Eslövs kommun logotyp

Fullmäktige godkände årsredovisning

Eslövs kommuns årsredovisning för 2012 godkändes av kommunfullmäktige och politikerna i styrelser och nämnder beviljades ansvarfrihet.
Kommunalrådet Cecilia Lind presenterade både verksamhet och ekonomi under förra året. Överskottet från de ordinarie verksamheterna blev 10,4 miljoner.

Kommunens verksamhet blev förra året 33 miljoner dyrare än beräknat. Kostnaderna för hemvård och korttidsboende för äldre ökade kraftigt.

Även gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisade ett stort underskott. Gymnasiet hade för stora lokaler och för mycket personal i förhållande till antalet elever.

Någon diskussion om årsredovisningen blev det inte i fullmäktige. Efter några frågor godkände ledamöterna redovisningen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler