Eslövs kommun logotyp

Försök med mer skoltid för lärare

Sallerupskolan i Eslöv vill genomföra ett försök med mer skoltid för lärare. Barn- och familjenämnden tillstyrker förslaget.
I projektansökan redovisas att resultat på skolan inte är tillfredsställande för personalen. Det behövs mer samarbete och samverkan mellan all personal.

Samtidigt upplever personalen att den inte hinner med att träffas och diskutera olika delar av yrkesutövningen. Det innebär ett stressmoment.

Projektet innebär att lärare ökar den arbetsplatsförlagda arbetstiden från 35 till 40 timmar i veckan. Då blir det mer gemensam tid för personalen.

Den utökade tiden på skolan ska bland annat ägnas åt gemensam tolkning av kunskapskrav och betygskriterier, gemensam planering och ny forskning.

Lärarna ska också arbeta med ett gemensamt förhållningssätt för relationer, för att gynna trygghet och arbetsro på skolan.

Målsättningen med projektet är att nå ökad måluppfyllelse, förbättrade resultat och en bättre arbetsmiljö. Projektet ska pågå tre år.

Förändringen av arbetstiden innebär att lönepåslag för deltagande lärare. Kostnaden under första året blir totalt 400 000 kronor.

Barn- och familjenämnden sa vid senaste sammanträdet ja till projektet. Nämnden begär att budgetramen utökas för att täcka ökade lönekostnaderna.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler