Eslövs kommun logotyp

Förslag till nytt utvidgat strandskyddsområde

Länsstyrelsens förslag till nya gränser för utvidgat strandskyddsområde är nu ute på remiss. För Eslövs del innebär förslaget relativt stora förändringar. Bland annat föreslås utvidgat strandskyddsområde till 300 meter runt Rönne å och Kolebäcken.
Markägare och innehavare av nyttjanderätt till mark eller vatten (sakägare) som berörs av förslaget kan lämna synpunkter på förslaget, senast den 20 november.

Bakgrunden till revideringen av de utvidgade strandskyddsområdena är bland annat att de nuvarande gränserna upphör att gälla den 31 december 2014, om inget nytt beslut fattats innan dess. Detta hänger samman med de nya strandskyddsreglerna, som infördes 1 juli 2009. Syftet med översynen är också att få fram väl genomtänkta avgränsningar som ska underlätta tillsyn och prövning av strandskyddsdispenser. Förslaget har utarbetats i samråd med kommunen.
Se förslag till beslut och kartor genom att klicka på länkarna nedan. På länken till Länsstyrelsens hemsida länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterhittar du mer information och samtliga handlingar.

Handlingarna finns även tillgängliga på Länsstyrelsen i Malmö och Kristianstad samt på Eslövs kommun, Gröna torg 2, Eslöv. Förslaget kommer att hållas tillgängligt för granskning under tiden 23 september - 15 november 2013.

Sakägare som vill lämna synpunkter på förslagen ska göra detta skriftligt till:
Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö, senast den 20 november 2013.

Länsstyrelsens förslag till beslutPDF (pdf, 298.2 kB)

RingsjönPDF (pdf, 9.5 MB) BorstbäckenPDF (pdf, 12.5 MB) Kävlingeån(Örtofta)PDF (pdf, 11.4 MB)
Kävlingeån(Gårdstånga)PDF (pdf, 12.3 MB) Kävlingeån(Flyinge)PDF (pdf, 11.5 MB) Kävlingeån(Harlösa)PDF (pdf, 12.7 MB) Bråån(Skarhult)PDF (pdf, 12.6 MB) Saxån(Trollenäs)PDF (pdf, 13.1 MB) Saxån(Marieholm)PDF (pdf, 11.8 MB)
Rönneå(NorraHultseröd)PDF (pdf, 11.4 MB) RönneåochKolebäckenPDF (pdf, 10.9 MB) Rönneå(Rönneholm)PDF (pdf, 3 MB)
Rönneå(Sjöholmen)PDF (pdf, 12.7 MB) Stavröds mossePDF (pdf, 15 MB)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler