Eslövs kommun logotyp

Förening överklagar hotellplanen

Bostadsrättsföreningen Bryggaren i Eslöv överklagar detaljplanen för hotell och kontor på Joel Sallius plats vid Medborgarhuset.
Föreningen motiverar överklagandet med att detaljplanen kommer att medföra oönskade konsekvenser och allvarligt skada de natur- och kulturvärden som finns i området.

Den är mycket bekymrad över vad som kan komma att ske med den "fantastiska gröna parkytan som de och många fler i samhället nyttjar på flera olika sätt".

Föreningen är vidare orolig över att deras utsikt över parken och det värdefulla och kulturella Medborgarhuset kommer att inskränkas, heter det vidare.

I överklagandet påtalas att det föreligger en överhängande risk att Medborgarhusets konstruktion fördärvas om det skulle införlivas och brukas av ett hotell eller en konferensanläggning.

Bostadsrättsföreningen anser att Joel Sallius plats bör bevaras orörd och begär att den nya detaljplanen för området ska upphävas.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler