Eslövs kommun logotyp

Förening ansöker om kulturminne

Eslövs kultur- och byggnadsminnesförening ansöker hos länsstyrelsen att Joel Sallius plats ska förklaras som kulturminnesmärke.
Kultur- och byggnadsminnesföreningen vill att Joel Sallius plats ska "förbli en vacker minnesplats över en i Eslöv allmänt aktad man".

För parken ska gälla att inga byggnader får uppföras. De enda kompletteringarna ska vara träd, buskar, planteringar och konst.

Länsstyrelsen har förklarat att fråga väckts om byggnadsminnesförklaring. Detta har förts in i fastighetsregistrets allmänna del.

Byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde får förklaras som byggnadsminne av länsstyrelsen.

Bestämmelserna om byggnadsminnen får också tillämpas på park, trädgård eller annan anläggning av kulturhistoriskt värde.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler