Eslövs kommun logotyp

Föredragshållare om barns rättigheter

Vid en rikskonferens, arrangerad av Sveriges kommuner och landsting SKL, fick representanter från Eslövs kommun möjligheten att berätta om sitt arbete kring barnrättsliga frågor. Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i Eslöv är en viktig del i det program som kommunfullmäktige i Eslöv har antagit gällande en socialt hållbar utveckling i Eslöv.
– Vårt föredrag innehöll flera goda exempel från Eslövs arbete med barn och unga, men fokus låg på hur vi kan arbeta för att implementera barns rättigheter i det övergripande arbetet i kommunen. Vi är väldigt glada över att vi blev tillfrågade att föreläsa bland så många tunga namn inom barnrättsområdet. Extra roligt att vi också fick ett så stort gehör på vårt föredrag,  säger Sara Mattisson, utvecklingsstrateg i Eslövs kommun, som tillsammans med kommunens folkhälsostrateg Sara Anderhov deltog i konferensen.

Barn- och äldreministern där 
Rikskonferensen, med titeln Barns rätt på sätt — folkrätt i praktiken, hölls i Karlstad den 10 och 11 september. Ibland föredragshållarna fanns barn- och äldreminister Maria Larsson, Fredrik Malmberg från Barnombudsmannen och Thomas Hammarberg, rådgivare till FN om mänskliga rättigheter.

Ta tillvara och lyfta fram 
I Eslöv är syftet med programmet för socialt hållbar utveckling, som antogs av kommunfullmäktige i juni 2012, är att utveckla kommunens arbete för att öka folkhälsan genom att ta tillvara och lyfta fram goda idéer i hela Eslövs kommun och stötta förvaltningsövergripande samarbeten och projekt.

Ett exempel på ett sådant projekt är Hela Eslöv ska prata, som bland annat innebär att kommunens Medborgarcentrum även flyttar till Eslövs Stadsbibliotek för att öka tillgängligheten för medborgarna.
 
Ökad behörighet till gymnasiet
Tre områden är prioriterade; 1. delaktighet, öppenhet och inflytande, 2. sociala och ekonomiska förutsättningar och 3. goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar. När det gäller området goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar är en viktig del i detta det förebyggande arbetet kring barn och ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap som vuxna. Ett av de absolut viktigaste områdena i arbetet är att öka behörigheten till gymnasieskolan.    

Sara Mattisson och Sara Anderhov vid en rikskonferens  om barns rättigheter i Karlstad.

Eslövs kommuns utvecklingsstrateg Sara Mattisson och folkhälsostrateg Sara Anderhov har hållit föredrag om kommunens arbete för barns rättighetet vid en rikskonferens i Karlstad.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler