Eslövs kommun logotyp

Föräldrar mycket nöjda med förskolan

Föräldrarna är mycket nöjda med förskolorna i Eslövs kommun. Det framgår av en enkät som genomfördes under våren. Nära 1300 personer svarade.
I enkäten ingick frågor om förtroende för förskolans personal, hur personalen bemöter barn och föräldrar och om personalen är goda förebilder.

Över 90 procent av föräldrarna ger betygen "i hög grad" eller "i tillräckligt hög grad". Högsta betyget, 93 procent nöjda, får bemötandet.

Föräldrarna har också fått redovisa hur de upplever information och inflytande och på vilka områden och hur de kan förbättras.

Mer information önskas främst om hur barnet lär sig och vad det lär sig. Ett lämpligt forum är utvecklingssamtalet om barnet.

— Det är ett bra resultat, säger förvaltningschef Kerstin Melén-Gyllensten. Vi har ett åtgärdsarbete för att öka insyn och inflytande.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler