Eslövs kommun logotyp

Fler ledamöter i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Eslöv utökas med minst två ledamöter den 1 november nästa år. Anledningen är fler röstberättigade i kommunen.
Kommunfullmäktige i Eslöv har sedan kommunsammanslagningarna i slutet av 60-talet och början av 70-talet 49 ledamöter.

Vid ett tillfälle har en minskning av antalet ledamöter till 45 diskuterats. Men fullmäktige satte stopp för det förslaget.

Nu måste en förändring genomföras. Eslövs kommun har uppnått mer än 24 000 röstberättigade och då ska antalet ledamöter uppgå till minst 51.

Ökningen av antalet röstberättigade innebär också att kommunen måste delas upp i minst två valkretsar.

Två förslag till kretsindelning har tagits fram. I båda förslagen ingår distrikt i centralorten och distrikt på landsbygden i kretsarna.

I det förslag som tagits fram ingår också att Eslövs kommun liksom tidigare ska ha 18 valdistrikt. Men en del gränser kan justeras.

Målsättningen är att distrikten ska bli mer jämnstora sett till antalet röstberättigade. Det innebär att några distrikt i centralorten blir mindre.

Förslagen om fler ledamöter i fullmäktige, indelning i valkretsar och ändrad distriktsindelning behandlas under hösten.

Indelningen i kretsar och distrikt ska fastställas av länsstyrelsen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler