Eslövs kommun logotyp

Färre parkeringsplatser vid järnväg

Kristineberg Fastigheter och Eslövs Bostads AB vill anlägga färre parkeringsplatser när de bygger bostäder i närheten av järnvägen i Eslöv.
Kristineberg Fastigheter har begärt förhandsbesked om parkeringsnormen kan ändras när ett andra bostadshus ska byggas mellan Kvarngatan och järnvägen.

I det planerade bostadshuset blir det 94 lägenheter. Enligt normen och planen innebär det 75 platser för bilar.

I ansökan hänvisar företaget till parkeringsnormer i Malmö och Lund. Där är kraven på parkeringsplatser mer flexibla.

Bostädernas läge, tillgång till service, närhet till kollektivtrafik, lägenhetsstorlek och förväntat bilinnehav är några faktorer som avgör hur många p-platser som anläggs.

Det aktuella huset i Eslöv byggs centralt med god tillgång till service, nära till kollektivtrafik och med stor andel små lägenheter.

Kristineberg Fastigheter anser att med erfarenheterna från Malmö som grund är det tillräckligt med 65 platser vid det aktuella huset.

Företaget vill minska antalet platser med ytterligare sex genom att införa en bilpool för de boende i huset. Totalt skulle det bli 59 bilplatser.

Även Eslövs Bostads AB anser att det går att minska kravet på parkeringsplatser när bostäder byggs nära järnvägen.

Behovet av parkeringsplatser måste kunna reduceras med hänsyn till bebyggelsens karaktär och läge samt om exempelvis byggherren åtar sig att tillhandahålla bilpool, förklarar företaget i ett yttrande över detaljplanen för spritfabriken.

Arbetet med en ny parkeringsnorm för Eslöv pågår.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler