Eslövs kommun logotyp

ilek - Nordisk vänskap genom iPad

Anna Isaksson och Lisa Hastrup, förskollärare på Bokebo förskola i Löberöd, deltar i det nordiska projektet ilek - Nordisk vänskap genom iPad. Projektet finansieras av Nordplus som arbetar med att stärka de nordiska språken och den nordiska kulturen.

Under vecka 39 besökte Anna och Lisa Gardabaer på Island för information om projektet och om IT-undervisning i förskolan. Under deras besök upprättades ett samarbetsnätverk och en plan för vidare arbete med iPads i förskolan.
 

Syftet med ilek

Syftet är att utveckla samarbeten mellan förskolor i vänskapsorterna Asker (Norge), Jakobstad (Finland), Gardabaer (Island) och Eslöv (Sverige). Kommunikation mellan vänorterna sker huvudsakligen med verksamhetens iPads.
 

Målet med ilek

Målet med projektet är att genom aktiviteter, såsom sånger och sagor på de nordiska språken, dela dessa mellan vänorterna under två års tid. Det pedagogiska arbetet med iPads i förskolornas verksamheter ska under tiden utvecklas, och bidra till ett lustfyllt lärande kring nordisk kultur och nordiska språk. Personalen ska också utbyta kunskaper, erfarenheter och information, dels genom den moderna tekniken, men också genom ett besök i varje vänort. Både barn och föräldrar kommer bli delaktiga i utvärderingen av projektet då det nått sitt slut.
 

Tidplan för projektet

Asker (Norge) februari 2014. Föreläsningar kring nordiska språk och sagor. Eslöv: September 2014. Föreläsningar i nordiska sagor och nordiskt levnadssätt.  Jakobstad (Finland) februari 2015. Föreläsningar kring nordisk kultur.

 

Varför är Bokebo förskola en del av ilek?

Projektet är givande och passar vår pedagogiska profil, leken och det lustfyllda lärandet. Vi utvecklar våra lärmiljöer och arbetssätt kring vår gemensamma barn- och kunskapssyn, som sätter barnens nyfikenhet, inflytande och behov i centrum. Vi använder lek för att utveckla vår pedagogiska verksamhet tillsammans med barnen i enlighet med läroplanen för förskolan samt lokala verksamhets- och arbetsplaner.
 
Förskolans personal har arbetat med iPads i snart ett år, och vi ser att det kan vara en del av det lustfyllda lärandet som vi fokuserar på i verksamheten. Barnen och personalen kan med hjälp av den moderna tekniken utveckla nya kunskaper tillsammans.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler