Eslövs kommun logotyp

Eslöv vill ta del av extra statsbidrag

Eslöv vill ta del av det extra statsbidrag som ingår i ett förslag till ändring av den kommunalekonomiska utjämningen.
I förslaget ingår att de kommuner och landsting som idag betalar avgift för inkomstutjämning ska få en sänkt avgift.

Sänkningen uppgår totalt till drygt en miljard kronor. I förslaget ingår att staten ska stå för den kostnaden.

Förslaget innebär att Eslövs kommuns intäkter minskar med sju miljoner kronor.

Kommunstyrelsen i Eslöv har kritisk mot förslaget. Det innebär att staten i ännu högre grad än tidigare frångår principen om likvärdiga förutsättningar för kommunerna.

Eslövs kommun anser att det är att föredra om alla kommuner som förlorar intäkter med anledning av förändringarna får ta del av regeringens föreslagna statsbidrag.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler