Eslövs kommun logotyp

Eslöv vill ha satsning på järnväg

Upprustning av Marieholmsbanan och utökning av stambanan med fler spår är viktiga satsningar för Eslövs kommun.
Det framgår av ett yttrande över den nationella planen för transportsystem 2014-25. Eslöv delar åsikten att det behövs en storsatsning i Skåne.

Marieholmsbanan har nationell betydelse för godstrafik genom Skåne och för regional, spårbunden arbetspendling, förklarar Eslövs kommun.

Det kan inte nog påpekas vikten av att åtgärder angående Marieholmsbanan fullföljs i enlighet med förslagen till nationella och regionala planer.

En upprustning av Marieholmsbanan är ett enkelt och billigt projekt som ger snar utdelning på satsade medel.

Lika viktigt för Eslöv, regionen och nationen är stambanans standard vad gäller spårkapacitet på sträckan Malmö-Hässleholm heter det vidare.

På sträckan Lund-Hässleholm visar särskilt Trafikverkets plan en för defensiv hållning. Sträckan drabbas av ständigt återkommande störningar, som till stor del har sina orsaker i spårkapaciteten.

När transporter flyttas över till tåg krävs ett flexiblare och robustare system, varför investeringarna inte bör vänta, skriver Eslövs kommun.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler