Eslövs kommun logotyp

Eslövshallen kostar 10,5 miljoner

Eslövshallen kostar drygt 10,5 miljoner kronor i drift per år. Två nämnder får nu pengar för att täcka hyreskostnaden.
I förslaget till delårsrapport, som behandlas av kommunfullmäktige nästa månad, ingår att anslag till hyror justeras både upp och ner.

Hyran för Eslövshallen uppgår under året till 10 521 667 kronor. En del täcks av hyror som föreningar betalar. Men kultur- och fritidsnämnden får 8,75 miljoner och barn- och familjenämnden 180 000 kronor till hyran.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens anslag till hyror minskas. Nämnden har bland annat lämnat H-O-byggnaden vid Ringsjövägen och tennishallen.

I delårsrapporten justeras också anslaget till satsningen på kök och matsal vid Ekenässkolan. Kostnaden för om- och tillbyggnaden blev 21 miljoner kronor.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler