Eslövs kommun logotyp

Eje Ringborn går efter sju år

Första datasalen, invandrarservice, Husarängen, kvalificerad yrkesutbildning, Medborgarcentrum och näringslivsfrågor.
I över 30 år har Eje Ringborn arbetat med att utveckla olika verksamheter i Eslövs kommun. Nu lämnar han jobbet som kommundirektör.
Eje Ringborn har varit anställd i Eslövs kommun sedan 1974, med ett par uppehåll för arbete för landstinget och Lunds kommun. Den första anställningen var som lärare vid Norrevångsskolan.

1980 blev han studierektor vid Ekenässkolan. Ett utvecklingsarbete där var den första datasalen i en grundskola i Eslövs kommun.

— Utrustningen var ABC 80 och en skrivare som var stor som ett skrivbord, berättar Eje Ringborn.

Invandrarchef


1990 utsågs Eje Ringborn till invandrarchef i Eslövs kommun. En arbetsuppgift där var att starta Invandrarservice, flyktingmottagning med arbetslinje och studier.

— Det handlade om att skapa naturliga liv för flyktingarna, säger Eje Ringborn. De fick anställning och studera svenska på halvtid. Som mest var det 200 personer.

I invandrarservice ingick verkstäder, sömnad, snickeri, skomakeri, restaurang med mera. Flyktingar med hantverksbakgrund fick kommunplats i Eslöv.

Nytt idrottsområde


1993 genomfördes en sammanslagning av kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen i Eslöv. Eje Ringborn blev biträdande förvaltningschef och fick bland annat planera Eslövs nya idrottsområde Husarängen.

— Det fanns planer på ett idrottsområde med både ishall och äventyrsbad, säger Eje Ringborn. Men pengarna räckte inte och det blev Husarängen med fotbollsplaner och klubbhus för Eslövs BK. En del av den nerlagda flyktingsförläggningen i Reslöv blev klubbhus.

Kommunalförbund


Efter flera år med utvecklingsarbete fick Eje Ringborn i mitten av 90-talet arbeta med avveckling. Han utsågs till kanslichef för Mellanskånes kommunalförbund, där Eslöv, Höör och Hörby ingick.

— Jag fick rätt tidigt signaler om att kommunalförbundet skulle avvecklas, säger Eje Ringborn. Det fungerade inte politiskt. Men det är inte lika lätt att avveckla som att utveckla.

Nerläggningen innebar att Eslöv ökade samarbetet med Malmö-Lund-regionen, ett samarbete som därefter hela tiden utvecklats.

— Det är vår naturliga samarbetspartner, säger Eje Ringborn. Det är väldigt positivt att samverka och att bygga nya konstellationer.

Ny förvaltning


Efter två år hos Mellanskånes kommunalförbund fick Eje Ringborn ett särskilt ansvar för gymnasie- och vuxenutbildningsfrågorna i Eslövs kommun. 2002 utsågs han till chef för den nybildade förvaltningen Gymnasie- och Vuxenutbildning.

Då blev det åter utrymme för utvecklingsarbete. En satsning var utökat samarbete med Lunds Universitet, en annan att starta kvalificerad yrkesutbildning i Eslöv, KY.

— Den kvalificerade yrkesutbildningen har blivit en stor framgång för kommunen, säger Eje Ringborn. Men framförallt har den blivit en stor framgång för alla studerande.

Kommundirektör


2005 utsågs Eje Ringborn till kommundirektör. Tjänsten inrättades på 90-talet och Eje Ringborn blev Eslövs tredje direktör. Arbetet innebar ett mer övergripande ansvar men också att leda utvecklingen inom en rad områden.

Politisk service, medborgarperspektiv, Medborgarcentrum, näringslivet, föreningslivet och investering i medarbetare är några områden som utvecklats rejält under de senaste sju åren.

Efter branden i Norrevångshallen ledde Eje Ringborn arbetet med att hitta både kortsiktiga och långsiktiga lösningar för föreningarna.

— Det har varit spännande att få vara med om en utveckling på flera områden. Att vara mitt i allt som händer är oerhört stimulerande och lärorikt. Det går inte att kunna allt. Därför är det viktigt att se till att ha alla former av kompetens tillgänglig.

Medborgarcentrum


Två områden som utvecklats rejält under Eje Ringborns tid som kommundirektör är medborgarperspektiv och medborgarcentrum. Fler och fler servicefunktioner har tillkommit i Medborgarcentrum i Stadshuset och medborgarnas möjligheter att följa den kommunala verksamheten har ökat kraftigt.

— Vi har en öppenhet som är ovanlig, säger Eje Ringborn. Vi har ett web-diarium där inkommande handlingar publiceras. De underlag politikerna får inför sammanträdena finns också på kommunens hemsida. Vi har en öppenhet som saknas i många kommuner.

— Näringslivet är en annan viktig del. Det är i många fall ett långsiktigt arbete. Det vi gör är att ge näringslivet så goda förutsättningar som möjligt för både utveckling och etableringar. Men det går inte snabbt. Jag tror att näringslivsdelen kommer att växa mycket framöver med fler etableringar.

Efter sju år lämnar Eje Ringborn jobbet som kommundirektör i Eslöv.

— Nu ska jag ha semester — en väldigt lång semester, säger han.

Eje Ringborn

Eje Ringborn lämnar jobbet som kommundirektör i Eslövs kommun. Foto: Ulf Axelsson/Eslövs kommun

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler