Eslövs kommun logotyp

Ebo vill bygga flera åttavåningshus

Eslövs Bostads AB, Ebo, vill bygga åttavåningshus på Berga, Rönneberga och Sallerup. Bolaget har lämnat in ansökningar om detaljplaner.
Eslövs kommun har tidigare upprättat en detaljplan för ett sexvåningshus vid Sockenvägen-Christian Nils väg på Sallerupsområdet.

Ebo vill nu att den planen revideras så att det blir tillåtet att bygga ett åttavåningshus. Det blir en mer kostnadseffektiv byggnation.

Bolaget vill också pröva möjligheterna att förtäta bebyggelsen på Rönnebergaområdet och Bergaområdet.

På båda områdena handlar det om ett eller flera punkthus i åtta våningar och en total byggnadshöjd på högst 28 meter.

Alla tre bostadsområdena innehåller ett stort antal trevåningshus utan hiss. Med nya hus kan det bli tillgänglighetsanpassade mindre lägenheter.

Att bygga helt nya byggnader bedömer vi som mer kostnadseffektivt än att åstadkomma motsvarande tillgänglighet inom befintlig bebyggelse, förklarar bolaget.

Tillgången till moderna mindre lägenheter bedöms också kunna leda till flyttkedjor som frigör äldre större bostäder, som lämpar sig för andra kundgrupper.

Begäran om nya detaljplaner ska behandlas av Eslövs kommun.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler