Eslövs kommun logotyp

Diskussion om parkeringsplatser

Eslövs kommun kan kraftigt minska kravet på boendeparkering när nya bostäder byggs. Det framgår av ett förslag till ny parkeringsnorm.
Kraven på ett visst antal parkeringsplatser för boende har diskuterats vid flera tillfällen de senaste åren. Boendeparkering under jord är dyra satsningar.

I ett förslag till ny parkeringsnorm ingår att kravet på bilplatser ska sänkas, från åtta till tre per tusen kvadratmeter bostadsyta, i centrala Eslöv.

I övriga delar föreslås en sänkning från nio till sex platser. Förslaget innebär bland annat att det blir mer attraktivt att bygga i stationsnära läge.

Både tre och sex platser är en miniminivå. Den hindrar inte att fler parkeringsplatser byggs, om exploatören anser att behovet finns.

I förslaget ingår för första gången en parkeringsnorm för cykel.  Kravet där är minst 20 platser per tusen kvadratmeter bostadsyta.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt vid sammanträde på onsdagen att återremittera förslaget till förvaltningen.

Anledningen är att det ska samordnas med kommunens parkeringsutredning. I den ingår bland annat möjligheterna att ta ut avgifter för parkering på allmän plats.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler