Eslövs kommun logotyp

Diskussion om höjning av gata

Miljö och Samhällsbyggnad har presenterat ett förslag om höjning av Trehäradsvägen mellan Lundavägen och Ystadsvägen i Eslöv.
Idén om en höjning av Trehäradsvägen ingår i förslaget om ny utformning av vägen, ett förslag som skickats ut för samråd.

Mellan Lundavägen och Sallerupsvägen går Trehäradsvägen nedsänkt under två järnvägsbroar, heter det i förslaget.

Längs vägen under broarna är gång- och cykelbanorna upphöjda med oestetiska, avskiljande räcken, vilket inbjuder till höga fordonshastigheter.

Ett annat problem är att sikten i korsningen Trehäradsvägen-Ystadsvägen är skymd på grund av kurva och den nedsänkta vägen med skymmande räcken.

Visionen är att höja gatunivån mellan Lundavägen och Ystadsvägen. Bullernivåerna skulle minska eftersom fordonens behov av att accelerera i backen minskar.

Sikten framme vid Ystadsvägen skulle också förbättras och cykelbanorna kan breddas. En förutsättning är att järnvägsbron för industrispår höjs eller tas bort.

Bostadsrättsföreningen Lagerhuset, granne till Trehäradsvägen, ser både fördelar och nackdelar med förslaget.

Backen upp mot Lundavägen hade delvis försvunnit och omgivningen vid villorna i backen hade fått en bättre närmiljö.

En nackdel är att om det byggs en ny bro, för gång- och cykeltrafik, kommer Lagerhusets tomt att ligga lägre än gång- och cykelvägen.

Detta ser vi inte som en bra lösning, förklarar föreningen i ett yttrande över detaljplanen för spritfabriken.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler