Eslövs kommun logotyp

Detaljplan för bostäder i Stehag

Två eller tre bostadshus kan byggas vid korsningen Solhemsvägen-Gränsbovägen i Stehag. Ett förslag till detaljplan ställs ut för granskning.
Planförslaget omfattar ett cirka 3 650 kvadratmeter stort område, som tidigare varit lekplats. Området kan styckas till två eller tre tomter.

Drygt 20 personer bosatta i området har under samrådet varit starkt kritiska mot att den tidigare lekplatsen ska bli bostadsområde.

Förslaget innebär en försämring av miljön för de närboende, har de förklarat. De vill att området ska bli park/boulebana.

I ett svar hänvisar Miljö och Samhällsbyggnad till beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott att en plan för bostäder ska upprättas.

Utställningen av planförslaget pågår 29 november till 31 december. Förslaget ställs ut i Stadshuset och Stadsbiblioteket i Eslöv samt filialbiblioteket i Stehag.

Planförslaget

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler