Eslövs kommun logotyp

Damm ska minska utsläpp i Rönneå

En damm ska minska utsläppen från torvtäkten i Rönneholm. Miljö och Samhällsbyggnad vill att ansökan kompletteras.
Tillstånd till fortsatt täktverksamhet på Rönneholms mosse beviljades 2007. Tillståndet gäller till 2021.

Frågan om utsläpp av kväve och suspenderat material från täktverksamheten till Rönneå sköts upp under en prövotid.

Kravet är att möjliga platser för en sedimenteringsdamm samt utformning av dammen ska redovisas. Risk för översvämning, å-genombrott med mera ska ingå.

En redovisning ligger nu hos länsstyrelsen för behandling. Men miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv är inte nöjd.

Eslövs kommun anser att redovisningen är otillräcklig och att den inte uppfyller kraven att redovisa olika platser och utformning.

Ansökan ska behandlas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler