Eslövs kommun logotyp

Bygglov för bostäder överklagas

Bygglov för flerbostadshus vid Lantmannavägen i Eslöv överklagas till länsstyrelsen. Grannar anser att husen avviker för mycket från planen för området.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv beviljade i september bygglov för flerbostadshus på Bäckdala-området längs Lantmannavägen.

De planerade husen avviker från detaljplanen men nämndens majoritet ansåg att det handlar om mindre avvikelse. Två ledamöter reserverade sig mot det.

Grannar har nu överklagat två av byggloven. De förklarar att byggloven avviker från detaljplanen. Bygglov för villor i området har tidigare hanterats mycket strikt.

I överklagandet framförs att husen ska få träpanel istället för tegel eller puts, som anges i planen. Det blir flerfamiljshus istället för kedjehus.

En annan invändning är att husen placeras cirka fyra meter från tomtgräns istället för 1,5 meter. Dessutom blir taklutningen 14 grader istället för föreskrivna 17-27 grader.

Det är svårt att dela nämndens uppfattning att detta är små avvikelser, anser grannarna. Betydligt mindre avvikelser har tidigare varit skäl för att neka bygglov.

Grannarna anser också att den enhetliga och sammanhållna karaktären på bebyggelsen i området bryts av avvikelserna från detaljplanen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler