Eslövs kommun logotyp

Bygglov för 17 radhus i centrum

17 radhus ska byggas på tidigare Byskolans tomt i centrala Eslöv. Bygglov beviljades vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde.
Arbetet med ett sjuvåningshus och två femvåningshus mellan Västergatan och Repslagaregatan pågår för fullt.

På den tidigare skoltomten finns också plats för lägre bostadshus. Eslövs Bostads AB har ansökt om bygglov för 17 radhus med komplementbyggnader.

Närmast de högre flerbostadshusen i den östra delen av fastigheten byggs tre radhus i två plan längs Västergatan.

De övriga radhusen byggs i ett plan eftersom detta är den mest efterfrågade bostadstypen. Husen får röda och grå fasader samt röda tak.

Enplanshusen längs Västergatan får en rad solceller på taken. Radhusen i den inre delen av området har placerats så att trädgårdarna får bästa möjliga läge.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att utbyggnaden överensstämmer med detaljplanen och beviljade bygglov.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler