Eslövs kommun logotyp

Busshållplats planeras i Gårdstånga

Trafikverket har presenterat en plan för motorvägshållplats Gårdstånga. I satsningen ingår två busshållplatser, pendlarparkering och cykelväg.
En motorvägshållplats för Skåneexpressens busslinje 1 och 2 i Gårdstånga är ett gammalt önskemål. Flera alternativ har diskuterats.

Det förslag Trafikverket nu tagit fram innebär utbyggnad av två busshållplatser med två lägen vardera i anslutning till Trafikplats Gårdstånga.

En hållplats anläggs i anslutning till E22:ans östra på- och avfartsramper och en anläggs längs med väg 104 söder om Trafikplats Gårdstånga.

I trafikplatsens cirkulation anläggs en gång- och cykelbana på den östra bron. Det innebär att ett körfält försvinner. Mellan cykelväg och bilväg blir det staket.

Dessutom byggs en cykelväg från trafikplatsen till Gårdstånga. För att få en säkrare passage av väg 104 försvinner högersvängkörfältet vid Gårdstånga.

I satsningen ingår också att bygga en pendlarparkering sydost om trafikplatsen, med in- och utfart via väg 104.

Genom satsningen skapas goda förutsättningar för boende i Gårdstånga och omkringliggande samhällen att använda sig av busslinjerna, förklarar Trafikverket.

Vägplanen för motorvägshållplatsen ställs nu ut för granskning till den 7 juni. När hållplatsen kan byggas är inte klart.

Vägplanen

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler