Eslövs kommun logotyp

Bostäder på skoltomt överklagas

Detaljplanen för drygt 120 bostäder på Östra skolans tomt överklagas. Tio grannar yrkar att planen ska upphävas i sin helhet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv antog i januari en ny detaljplan för Östra skolans område.

I planen ingår att genomföra en förtätning med bostäder och centrumverksamheter. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen ska bevaras.

De grannar som överklagar anser att kommunen inte tagit skälig hänsyn till befintliga bebyggelse- och fastighetsförhållanden.

Den beräknade trafikökningen på Gasverksgatan och Nils Johnsson väg innebär försämrade levnadsförhållanden och större olägenhet för boende vid gatorna.

De aktuella gatorna har hastighetsbegränsning till 30 kilometer och genomfartsförbud. De boende framför att efterlevnaden är mycket låg.

I överklagandet framförs att en begränsning av framkomligheten med ny utformning av Gasverksgatan och Nils Johnssons väg ska vara en del av planen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler